Quotes can be very powerful. They can be very energetic and inspiring. They are like the spells from the bible. Ze zijn als de spreuken uit de bijbel

“Alle interessante kunstenaars zijn autodidact, zelfs de kunstenaars die zijn afgestudeerd moeten onafhankelijk en zelflerend zijn.”  Massimiliano Gioni. curator Biënnale van Venetië

De complexiteit van kunst is dat het in tegenstelling tot de logica geen wetmatigheden kent en daardoor een grotere intellectuele inspanning afdwingt van de aanschouwer. De dimensies en domeinen van de logica en de schoonheid worden in de kunst uitgebreid. Indien je daar moeite mee hebt dreig je een culturele autist te worden.