Firm lines and decayed lascivious spots on plastic sheets. Hanging over vivid colors on burlap. Exciting and at the same time pleasantly confronting. The dynamic interaction between the classical and the contemporary.

As burlap symbolizes the ancient and the traditional, plastic can be considered to represent the present. It embodies the perfect combination. The reflection of our sustainable but also blatant excessive-informative and commercially materialistic era.

On the plastic sheets, the lines and spots manifest themselves as definite as the unrestrained behavior of people on social media and internet. The rising neo-populism, in all its immediacy and impermanence, seems to entice substantial parts of the world population, almost like in an opera.

But moreover it’s all about life and transience. Represented by loosely hung transparent sheets, Functioning like the pages of a book. They each are part of a bigger story. Once placed in the right sequence, the image appears.

Harde lijnen en vervaalde wulpse vlekken op plastic vellen die hangen over levendige kleuren op jute: Een spannende en dynamische interactie tussen het traditionele en het hedendaagse. De dialoog van het heden met het verleden.

De jute symboliseert de antieke wereld van het verleden, terwijl het plastic kan worden beschouwd als het canvas van het heden. In al zijn lichamelijkheid het nadrukkelijk aanwezige materiaal. De weerspiegeling van onze duurzame maar ook schreeuwerige overinformatieve, commercieel en materialistische tijd.

Op het plastic manifesteren de harde lijnen en vlekken zich net zo nadrukkelijk als het ongebreidelde gedrag van mensen op internet en sociale media. Het opkomende neo populisme dat in al zijn directheid en botheid grote delen van de wereld lijkt te bekoren als in een opera.

Maar bovenal gaat het werk ook over het leven en de vergankelijkheid weergegeven in loshangende transparante vellen die tevens functioneren als de pagina’s in een boek: elke pagina maakt deel uit van een groter verhaal. Eenmaal in de juiste volgorde geplaatst, verschijnt de voorstelling.